Çam odununu Adana ilçesi Karaisalı ve Aladağ'da ki çam ormanlarında gençleştirme

ve budama sonucu ortaya çıkan meşe odunlarının Adana'ya nakliyatını yaparak bazı işlemlerden geçirerek sobalarda yakacak halini alacak vaziyete getirip toptan ve perakende olmak üzere satışını gerçekleştirmekteyiz. Yakacaklar arasında doğal bir yanıcı görevi gören çam odunları uzun süreli tüketilme yönüylede dikkat çekmektedir. Çam odunu aynı zamanda parçalı halde diğer yakacak türlerine ilave olarak'da ana tutuşturucu görevi görmektedir.