İnterkarbon kömürü evde yakıldığı gibi sanayi tesislerindede yakılabilme uygunluğuna sahiptir.

Bütün sanayi tesislerinde ve fabrikalarda kullanılmaktadır. İnterkarbon kömürü, yağlı taş kömürlerinin hava olmayan ortamda uçucu maddeleri uzaklaştırana kadar ısıtıldıktan sonra kalan katı artıklardır. Kok kömürü başta karbon olmak üzere az miktarda hidrojen, azot, kükürt ve oksijenden oluşur. Boyutları 40-100 mm arasında değişen metalurji kokunun büyük bölümü yüksek fırınlarda demir üretiminde bir miktarı ise demirli alaşımlar kurşun ve çinko üretimi gibi öbür metalurjik işlemlerde ve kireç ile magnezyum oksit üretim fırınlarında kullanılır. Dökümhane koku olarak bilinen sert ve sağlam koktan dökümhanelerde demir cevherinin eritilmesinde kullanılır. Boyutları 15-50 mm arasında değişen koklar da evlerin ısıtılması işleminde kullanılır. Kok tozunun fazlası sanayide kazan yakıtı olarak kullanılır. Ayrıca doğal yakıtlara da katkısı vardır.

interkarbon, interkarbon kömürü, interkarbon adana kömürü, interkarbon ithal kömür, interkarbon adana ithal kömür